PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV NAFATALANDA SAĞLAMLIQ VƏ İSTİRAHƏT MƏRKƏZİ İLƏ TANIŞ OLUB
03 mart 2008 

Prezident İlham Əliyev  müalicə otağı, labarotoriya və başqa şöbələrlə tanış oldu müalicə üsulu ilə maraqlandı və tibb avadanlıqlarının dünya səviyyəsində qurulduğunu gördü. Dövlət başçısı tibb persanalı ile söhbət etdi hətta Moskvadan və Polşadan gəlmiş passentlərlə söhbət etdi.

Onlar mütamadi olaraq bura müalicə olmaq üçün gəldiklərini dedilər və buranın müalicə üsulunun dünya standartlarına uyğun olduğuna görə burda xoş təsurat yaradır.
Prezident İlham Əliyev qeyd etdiki Naftalan gözəl iqlimine göre dünyada yeganə kurortdur ki neftlə müalicə olunur."BEYNƏLXALQ TRUZİM SƏRGİSİ" BAKI 2006 
13  fevral  2007 

"Beynəlxalq Truzim Sərgisi" Mədəniyyət və Turizim Naziri Əbülfəz Qarayevin rəhbərliyi altında 2006-cı il "GÜLÜSTAN" sarayı  Bakı və Naftalan Sağlamlıq Mərkəzi özünün bütün maştablı sağlam həyat dolu sağlam insanlar və müalicənin dünya səviyyəsinə uyğundur.

Naftalan Sağlamlıq Mərkəzi baxmayaraq ki özünün qısa fəaliyyət dövrünə Azərbaycanda və Azərbaycandan kənarda bütün tədbirlərdə iştirak edib.
Bundan əlavə Naftalan Sağlamlıq Mərkəzi  əməkdaşları böyük məmnuniyyətlə müalicənin sirri olan naftalan mualicəvi neft barədə bütün qonaqlara məlumat verir və onun sağlamlığa verən müalicəsindən danişir.

Bundan əlavə Naftalan Sağlamlıq Mərkəzi şəxsi heyyəti qısa zamanda və dəqiq vaxtda buraya yollayış vərəqəsini və ən başlıcası müalicənin və mualicə ilə birgə istirahəti təşkil edir və bunlar hamısı təcrübəli həkimlərin nəzarəti altında həyata keçirilir. Ana səhifə     Tarix       Naftalan nefti     Qalareya      Xidmətlərimiz      Əlaqə   
NAFTALAN İSTİRAHƏT VƏ SAĞLAMLIQ MƏRKƏZİ

Müalicəvi xassəsinə görə dünyada yeganə olan Naftalan nefti fiziki-kimyəvi xassəsinə görə başqa neftlərdən fərqlənir. Bu neft üçün əsas xarakterik cəhət tərkibində yüngül fraksiyanın və bərk parafin karbohidrogenlərin olmamasıdır. Başlanğıo qaynama temperaturu yüksək olduğundan (190-220 C), bu neftdə benzin fraksiyası da olmur.

Tərkibində kifayət miqdarda qətran (14%) olması və su ilə möhkəm emulsiya əmələ gətirməsi Naftalan neftini başqa neftlərdən fərqləndirir.


Ünavan: 
AZ 4600 Azərbaycan Respublikası 
Naftalan şəhəri, Şirvan prospekti 31. 
“Naftalan Müalicə və Sağlamlıq Mərkəzi” MMC

Telefonlar:
(+994-2235) 2-12-32
(+994-2235) 2-26-85
(+994-2235) 2-30-38

Faks: (+994-2235) 2-30-38

Mobil telefonlar:
(+99450) 649-31-41
(+99450) 222-02-56  
                                            
e-mail: info@naftalan-tour.com
            naftalan-tour@mail.az

Direktor  Hüseynov  İlqar  Nəsrəddin oğlu.Sayın bütün hüquqları qorunur. ©  Naftalan-Tour.com 
NAFTALAN NEFTİ
Azərbaycanda neft sənayesi 1920-ci ildə milliləşdirildikdən sonra Naftalan neftinin qazma yolla çıxarılmasına başlanmışdır. Eyni zamanda 1928-ci ildən etibarən Azərbaycanda Naftalan neftinin müalicəvi əhəmiyyətini öyrənmək üçün tədqiqat işləri aparılmışdır.

Həmçinin 1938-ci ildə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat tibbi bərpa və təbii amillərlə müalicə institutunda Naftalan eksperimental laboratoriyası yaradılmış və Naftalan neftinin bioloji və müalicəvi təsiri öyrənilməyə başlanmışdır. Eləcə də 1965-ci ildə Naftalan kurortunda Elmi-Tədqiqat laboratoriyasi yaradılmışdır.

Azərbaycanda Naftalan neftinin tərkibinin öyrənilməsində akademik Y.Q.Məmmədəliyevin, professor T.H.Paşayevin, S.Ə.Quliyevanın və tibb elmləri doktoru T.H.Hüseynovun böyük xidmətləri olmuşdur.