13  fevral  2007 

Naftalan Sağlamlıq Mərkəzi baxmayaraq ki özünün qısa fəaliyyət dövrünə Azərbaycanda və Azərbaycandan kənarda bütün tədbirlərdə iştirak edib.
Bundan əlavə Naftalan Sağlamlıq Mərkəzi  əməkdaşları böyük məmnuniyyətlə müalicənin sirri olan naftalan mualicəvi neft barədə bütün qonaqlara məlumat verir və onun sağlamlığa verən müalicəsindən danişir.
Bundan əlavə Naftalan Sağlamlıq Mərkəzi şəxsi heyyəti qısa zamanda və dəqiq vaxtda buraya yollayış vərəqəsini və ən başlıcası müalicənin və mualicə ilə birgə istirahəti təşkil edir və bunlar hamısı təcrübəli həkimlərin nəzarəti altında həyata keçirilir. 

"Beynəlxalq Truzim Sərgisi" Mədəniyyət və Turizim Naziri Əbülfəz Qarayevin rəhbərliyi altında 2006-cı il "GÜLÜSTAN" sarayı  Bakı və Naftalan Sağlamlıq Mərkəzi özünün bütün maştablı sağlam həyat dolu sağlam insanlar və müalicənin dünya səviyyəsinə uyğundur.
Ana səhifə     Tarix       Naftalan nefti     Qalareya      Xidmətlərimiz      Əlaqə   
NAFTALAN İSTİRAHƏT VƏ SAĞLAMLIQ MƏRKƏZİ

Müalicəvi xassəsinə görə dünyada yeganə olan Naftalan nefti fiziki-kimyəvi xassəsinə görə başqa neftlərdən fərqlənir. Bu neft üçün əsas xarakterik cəhət tərkibində yüngül fraksiyanın və bərk parafin karbohidrogenlərin olmamasıdır. Başlanğıo qaynama temperaturu yüksək olduğundan (190-220 C), bu neftdə benzin fraksiyası da olmur.

Tərkibində kifayət miqdarda qətran (14%) olması və su ilə möhkəm emulsiya əmələ gətirməsi Naftalan neftini başqa neftlərdən fərqləndirir.


Ünavan: 
AZ 4600 Azərbaycan Respublikası 
Naftalan şəhəri, Şirvan prospekti 31. 
“Naftalan Müalicə və Sağlamlıq Mərkəzi” MMC

Telefonlar:
(+994-2235) 2-12-32
(+994-2235) 2-26-85
(+994-2235) 2-30-38

Faks: (+994-2235) 2-30-38

Mobil telefonlar:
(+99450) 649-31-41
(+99450) 222-02-56  
                                            
e-mail: info@naftalan-tour.com
            naftalan-tour@mail.az

Direktor  Hüseynov  İlqar  Nəsrəddin oğlu.Sayın bütün hüquqları qorunur. ©  Naftalan-Tour.com